درباره ما

برند ضیا یک مجموعه استارتاپی است که از ھمکاری چند گروه از متخصصین جوان در حوزه ھای نور و الکترونیک، صنایع چوبی، گرافیک، طراحی صنعتی و بازاریابی و فروش شکل گرفته است و اھداف زیر را دنبال می کند:

  • طراحی و تولید محصولات دکوراتیو با استفاده از المان ھای معماری اصیل ایرانی و مناسب برای محیط زندگی ایرانی
  • طراحی صنعتی محصولات دکوراتیو با استفاده از طرح ھای متنوع چراغ ھای LED
  • عرضه محصولات در کلاس ھای مختلف برای پاسخ به نیازھای مشتریان با استفاده از تکنیک ھای مھندسی ارزش
  • استفاده از امکانات بازاریابی دیجیتال و فروش اینترنتی برای دسترسی سریع مصرف کننده نھایی
  • طراحی با انعطاف و سفارشی سازی محصولات با کمک متخصصین ھمراه مجموعه
  • عرضه محصولات با کیفیت و قیمت متنوع